MŪSŲ BENDROVĖS PRANEŠIMAS APIE DUOMENŲ PRIVATUMĄ

Paskutinį kartą atnaujinta: 2020 m. birželio 5 d.

Atidžiai perskaitykite toliau pateiktą svarbią informaciją apie jūsų asmeninę informaciją, kurią „Karo Pharma“ ir su ja susijusios įmonės (toliau tekste kartu vadinamos „Karo Pharma“) tvarko, kai naudojatės mūsų interneto svetaine ir pateikiate mums savo kontaktinius duomenis, arba kuri yra susijusi su jūsų medicininėmis užklausomis, skundais ar pranešimais apie nepageidaujamus reiškinius. Šiame pranešime rasite paaiškinimus, kaip „Karo Pharma“ naudoja asmens duomenis, surinktus iš jūsų, kai naudodamiesi mūsų interneto svetaine https://karopharma.se (toliau – Interneto svetainė) mums pateikiate medicininę užklausą, skundą ar pranešimą apie nepageidaujamus reiškinius. Šiame puslapyje rasite informaciją apie mūsų politikas, susijusias su asmeninės informacijos rinkimu, naudojimu ir atskleidimu.

Duomenų valdytojas

„Karo Pharma“ yra duomenų valdytojas, atsakingas už jūsų asmeninės informacijos tvarkymą pagal taikomus su duomenų apsauga susijusius teisės aktus.

Kokiais tikslais naudojame jūsų asmeninę informaciją?

Kai mūsų Interneto svetainėje pateikiate mums savo kontaktinę informaciją
Jūsų Asmeninė informacija bus tvarkoma siekiant pagal jūsų prašymą jums pateikti reikalingą turinį ir suteikti paslaugas. Pavyzdžiui, jei norite parsisiųsti „Karo Pharma“ baltąsias knygas, turėsite pateikti savo vardą, pavardę ir elektroninio pašto adresą, kuriuos išsaugosime, kad galėtume jums išsiųsti jūsų prašomą informaciją.

Jei pateiksite mums savo kontaktinius duomenis užpildydami užklausos formą kontaktų meniu skiltyje ar siųsdami mums elektroninį laišką, jūsų Asmeninė informacija bus tvarkoma siekiant su jumis susisiekti. Galime saugoti įrašus apie naudotojus, kurie su mumis susisiekė, kad tinkamai atsakytume į iškilusius klausimus ar abejones bei tolimesnės komunikacijos tikslais.

Jei pateikėte mums savo kontaktinius duomenis, jūsų Asmeninė informacija gali būti tvarkoma siekiant su jumis susisiekti programų, produktų, ypatybių ar paslaugų rinkodaros tikslais.

Kai pateikiate mums medicininę užklausą, skundą ar pranešimą apie nepageidaujamus reiškinius
Jūsų Asmeninė informacija bus tvarkoma tam, kad „Karo Pharma“ galėtų laikytis taikomų įstatymų ir nuostatų.

Jūsų Asmeninė infomacija bus tvarkoma siekiant išnagrinėti jūsų pateiktą medicininę užklausą, skundą ar pranešimą apie nepageidaujamus reiškinius.

Kokią Asmeninę informaciją apie jus mes renkame?

Kai mūsų Interneto svetainėje pateikiate mums savo kontaktinę informaciją
Kontaktinė informacija, pavyzdžiui, vardas, pavardė ir elektroninio pašto adresas.

Kai pateikiate mums medicininę užklausą, skundą ar pranešimą apie nepageidaujamus reiškinius
Asmeninė informacija, kurią mums suteikėte, pavyzdžiui: jūsų vardas, pavardė (įskaitant kreipinį ar titulą), lytis, gyvenamosios vietos adresas, amžius ir gimimo data, elektroninio pašto adresas, socialinių tinklų naudotojo vardas, telefono numeris (-ai) bei specialiosios jūsų mums suteiktos informacijos kategorijos, pavyzdžiui: medicininės diagnostikos duomenys, duomenys apie išrašytus vaistus, kita jūsų suteikta su sveikata susijusi informacija (pavyzdžiui, informacija apie sveikatos būklę, informacija, susijusi su lytiniu gyvenimu ir seksualine orientacija, negalia ir negalios rūšis, rizikos sveikatai veiksniai, asmeniniai duomenys apie poveikį ir medicininę priežiūrą), bei jūsų ryšys su asmeniu (toliau – Asmeninė informacija).

Kaip mes renkame jūsų Asmeninę informaciją?

Mes renkame ir tvarkome duomenis, kai bet kokiomis komunikacijos priemonėmis mums pateikiate bet kokią Asmeninę informaciją apie save. Visada turite pasirinkimą mums pateikti Asmeninę informaciją. Vis dėlto, tam tikra Asmeninė informacija mums reikalinga, kad galėtume vykdyti savo teisinius įsipareigojimus, susijusius su jūsų medicininėmis užklausomis, skundais ar pranešimais apie nepageidaujamus reiškinius.

Kokiais teisiniais pagrindais mes naudojame jūsų Asmeninę informaciją?

Kai mūsų Interneto svetainėje pateikiate mums savo kontaktinę informaciją
Asmeninės informacijos apie jus tvarkymas siekiant jums pateikti jūsų prašomą turinį bei suteikti jūsų prašomas paslaugas grindžiamas mūsų teisėtu interesu atsakyti į jūsų užklausą ir jums suteikti atitinkamą medžiagą.

Asmeninės informacijos apie jus tvarkymas siekiant su jumis susisiekti jums užpildžius kontaktinę formą mūsų Interneto svetainėje arba mums atsiuntus elektroninį laišką grindžiamas mūsų teisėtu interesu su jumis susisiekti arba jums atsakyti.

Asmeninės informacijos apie jus tvarkymas rinkodaros tikslais grindžiamas mūsų teisėtu tiesioginės rinkodaros jums interesu siekiant jus informuoti apie programas, produktus, ypatybes ar paslaugas.

Kai pateikiate mums medicininę užklausą, skundą ar pranešimą apie nepageidaujamus reiškinius
Asmeninės informacijos apie jus tvarkymas reikalingas tam, kad galėtume vykdyti savo teisinius įsipareigojimus stebėti, rinkti bei pranešti reguliavimo institucijoms apie bet kokius įtariamus nepageidaujamus reiškinius bei užtikrinti „Karo Pharma“ vaistų, medicinos prietaisų (priemonių) ir kosmetikos saugos priežiūrą bei nuolatinę naudos ir rizikos santykio stebėseną.

Be to, Asmeninės informacijos apie jus tvarkymas siekiant atsakyti į jūsų medicininę užklausą ar išnagrinėti jūsų skundą grindžiamas mūsų teisėtu interesu, kadangi netvarkydami jūsų Asmeninės informacijos negalėtume atsakyti į jūsų užklausą.

Kiek mes saugosime jūsų Asmeninę informaciją?

Kai mūsų Interneto svetainėje pateikiate mums savo kontaktinę informaciją
Jūsų Asmeninę informaciją saugosime tiek, kiek to reikės, kad jūsų Asmeninę informaciją tvarkytume tam tikslui, dėl kurio ją rinkome. Kai jūsų Asmeninės informacijos mums nebereikės, ją ištrinsime.

Kai pateikiate mums medicininę užklausą, skundą ar pranešimą apie nepageidaujamus reiškinius
Jūsų Asmeninę informaciją saugosime įstatymo numatytą terminą, kuris yra:

  • Nepageidaujamų reiškinių atveju – 10 metų nuo atitinkamo produkto licencijos pasibaigimo ar atšaukimo bet kurioje pasaulio šalyje.
  • Medicininių užklausų atveju – iki 3 metų nuo užklausos datos.

Pasibaigus prieš tai nurodytam terminui, „Karo Pharma“ ištrins jūsų Asmeninę informaciją.

Su kuo dalijamės jūsų Asmenine informacija?

Dalindamiesi savo Asmenine informacija jūs sutinkate, kad jūsų asmeninė informacija taptų prieinama „Karo Pharma“ darbuotojams, taip pat įgaliotiems tam tikrų „Karo Pharma“ tiekėjų ir paslaugų teikėjų darbuotojams, kurie bendrovei „Karo Pharma“ teikia pagalbines paslaugas.

Be to, mums gali prireikti perduoti jūsų asmeninę informaciją, tvarkomą medicininių užklausų, skundų ar pranešimų apie nepageidaujamus reiškinius nagrinėjimo tikslais, tam tikroms reguliavimo institucijoms, veikiančioms ES ar už jos ribų. Paprastai teikiant ataskaitas reguliavimo institucijoms pacientai nėra identifikuojami pagal Asmeninę informaciją, pavyzdžiui, vardą ir pavardę.

Jūsų Asmeninės informacijos perdavimas į kitą valstybę

Jūsų Asmeninė informacija gali būti perduota į valstybes, nepriklausančias Europos ekonominei erdvei. Valstybėse, kurioms perduodame Asmeninę informaciją, gali nebūti duomenų apsaugos įstatymų, kurie suteiktų tinkamą jūsų Asmeninės informacijos apsaugos lygį.

„Karo Pharma“ imsis atitinkamų teisinių ir techninių priemonių (tarp kurių ir duomenų perdavimo susitarimų pagal standartines Europos komisijos patvirtintas sąlygas, sudarymas), kad užtikrintų, jog trečiosios šalys, kurioms tokiose valstybėse „Karo Pharma“ perduos jūsų Asmeninę informaciją , įsipareigos užtikrinti tinkamą jūsų Asmeninės informacijos apsaugos lygį. Daugiau informacijos apie duomenų perdavimo susitarimus galite rasti čia.

Jūsų Asmeninės informacijos apsauga

„Karo Pharma“ gali dalintis jūsų Asmenine informacija su tiekėjais ir paslaugų teikėjais deramai laikydamasi „Karo Pharma“ politikų ir procedūrų bei vadovaudamasi rašytiniais susitarimais, kurie įpareigoja tiekėjus ir paslaugų teikėjus imtis atitinkamų saugumo priemonių, susijusių su jūsų Asmeninės informacijos tvarkymu (įskaitant jūsų Asmeninės informacijos konfidencialumo išlaikymą bei atitinkamų techninių ir organizacinių saugos priemonių įgyvendinimą).

Kad apsaugotų jūsų Asmeninę informaciją taip, kaip to reikalauja taikomi privatumo ir duomenų apsaugos įstatymai, „Karo Pharma“ imsis atitinkamų teisinių, organizacinių ir techninių priemonių.

Rinkodaros elektroninių laiškų atsisakymas

Jei jūsų Asmeninę informaciją tvarkome rinkodaros tikslais ir jūs nebenorite iš mūsų gauti pranešimų spaudai ar kitokio tipo informacijos, galite mums atsiųsti elektroninį laišką spustelėję nuorodą „Susisiekite su mumis“ arba pakeisti savo nustatymus spustelėję mygtuką „Atsisakyti“, esantį mūsų elektroninių laiškų formose.

Jūsų su duomenų apsauga susijusios teisės

Su tam tikromis išimtimis, nurodytomis galiojančiame duomenų apsaugos įstatyme, jūs turite šias teises:

  • prieigos teisė – reikalauti suteikti informaciją apie jūsų Asmeninės informacijos tvarkymą, įskaitant teisę gauti jūsų Asmeninės informacijos kopiją;
  • teisė ištaisyti duomenis – reikalauti ištaisyti ir (arba) ištrinti jūsų Asmeninę informaciją arba nesutikti, kad būtų tvarkoma jūsų Asmeninė informacija;
  • teisė apriboti – reikalauti apriboti jūsų Asmeninės informacijos tvarkymą;
  • teisė nesutikti – tam tikromis aplinkybėmis, įskaitant, bet neapsiribojant tokia apimtimi, kuri netrukdytų mums vykdyti savo teisinių įsipareigojimų, nesutikti, kad būtų tvarkoma jūsų Asmeninė informacija.
  • teisė į duomenų perkeliamumą – reikalauti gauti arba perkelti jūsų „Karo Pharma“ suteiktą Asmeninę informaciją elektroniniu formatu į kitą organizaciją, ir
  • teisė pateikti skundą – pateikti skundą savo vietos duomenų apsaugos institucijai arba teismui, jei jūsų su duomenų apsauga susijusios teisės buvo pažeistos. Neteisėto jūsų Asmeninės informacijos tvarkymo atveju galite turėti teisę reikalauti patirtų nuostolių ar neturtinės žalos atlyginimo.

Jei norėtumėte pasinaudoti savo teisėmis, prašome mums apie tai pranešti ir susisiekti su mumis toliau nurodytais kontaktais. „Karo Pharma“ atsakys į jūsų prašymą nedelsdama, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jūsų prašymo gavimo datos. Esant reikalui, šis terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų skaičių ir sudėtingumą. Apie tokį termino pratęsimą jus informuosime per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, pateikdami priežastis, dėl kurių terminas buvo pratęstas.

Mūsų pranešimo apie privatumą pakeitimai

„Karo Pharma“ pasilieka teisę bet kada atnaujinti ar keisti savo pranešimą apie privatumą, o bet kokius atliktus pakeitimus ar atnaujinimus paskelbti šiame puslapyje.

Slapukai

Slapukai / žiniatinlio serverio žurnalai: kaip ir kitose komercinėse interneto svetainėse, mūsų Interneto svetainėje naudojama standartinė technologija, vadinama „slapukais“, bei žiniatinklio serverio žurnalai, renkantys informaciją apie tai, kaip naudojama mūsų Interneto svetainė. Slapukai – tai žiniatinklio naršyklės ypatybė, žiniatinklio serveriams leidžianti atpažinti kompiuterį, iš kurio buvo pasiekta Interneto svetainė. Slapukai – tai nedidelė teksto rinkmena, kurią naudotojo žiniatinklio naršyklė išsaugo naudotojo kietajame diske. Slapukų bei žiniatinklio serverio žurnalų pagalba surinkta informacija, be kita ko, gali būti apsilankymo Interneto svetainėje data ir laikas, peržiūrėti puslapiai, mūsų Interneto svetainėje praleistas laikas, bei interneto svetainės, kuriose naudotojas lankėsi prieš ir iš karto po apsilankymo mūsų Interneto svetainėje. Jokia prieš tai išvardyta informacija nėra siejama su jūsų asmeniu.

Žinoma, galite savo kompiuteryje išjungti slapukus, tai nurodydami savo naršyklės parinkčių meniu. Vis dėlto gali būti, kad jums išjungus slapukus kai kurios mūsų Interneto svetainės dalys tinkamai neveiks. Jei turite kokių nors klausimų, susijusių su slapukų išjungimu, turėtumėte pasiteirauti savo naršyklės paslaugų teikėjo ar gamintojo.

Neidentifikuojančią bendrą informaciją, surinką savo Interneto svetainėje, naudojame tam, kad geriau suprastume, kaip naudojatės mūsų Interneto svetaine, bei pagerintume jūsų malonią patirtį ja naudojantis. Pavyzdžiui, galime naudoti informaciją, kad pagerintume mūsų Interneto svetainės dizainą ir turinį arba, kad išanalizuotume mūsų siūlomas programas ir paslaugas.

Susisiekite su mumis

Jei turite kokių nors klausimų ar pageidavimų dėl jūsų Asmeninės informacijos tvarkymo ar norite gauti daugiau informacijos, prašome susisiekti su:

Duomenų apsaugos pareigūnu
El. paštas: dpo@karopharma.com

Versija: 2.0